Без назви (присвячено виставкам)/ Untitled (dedicated to exhibitions)

_2020

block of exhibition posters

100 x 70 x 3    

Інсталяція Untitled (dedicated to exhibitions) – це робота site specific, яка використовує унікальні особливості простору галереї SKALA. 

Художниця помітила невеликий отвір на склопакеті, то ж на протилежній стіні вона розмістила продірявлений об’єкт, блок спресованих 

плакатів виставок Муніципальної галереї Арсенал у Познані. Діра в об’єкті знаходиться прямо навпроти отвору в склопакеті. 

Коли ми заглядаємо в порожнину зроблену в шарі плакатів, бачимо як, немов у відкритому кар'єрі, розкриваються перед нами приховані шари друку. 

Таким чином художниця коментує накопичувані зусилля чергової художньої виставки, чергового ,мистецького твору, що вивішується на стінах, 

що створюють щораз товстіший шар, крізь який пробитися все важче і важче.


The installation Untitled (dedicated to exhibitions) is a site-specific work using the unique features of the space of the SKALA gallery. The artist noticed 

a small hole in the windowpane — on the opposite wall, she placed a pierced object, which consists of pressed posters for exhibitions at the Arsenał Municipal 

Gallery in Poznań. The opening in the object is directly opposite the hole in the pane. When we look into the cavity hollowed out in the layers of the posters, 

we can see the hidden layers of prints revealing themselves to us, similarly to a geological open pit. This way, the artist comments on the accumulating 

effort of yet another art show, yet another artwork hung on the walls, which create a thicker layer, through which it is increasingly more difficult to break through.
Photos © Tomasz Koszewnik
Text: Marek Wasilewski