Фотозона/Photozone

Photos © Tomasz Koszewnik
Exposition view Bodies in the Distance
SKALA gallery, Poznań 2020

Інсталяція Фотозона складається з текстів, які нанесено безпосередньо на стіну галереї. Повторюється слово «Бог», додане до пам’ятників у Познані та Білостоці після 
політичних змін 1989 року з метою виправлення чи зміни їх значення. Йшлося про те, щоб монументи відповідали вимогам нового офіційного історичного наративу. 
(У Познані у 2006 році перед словами «За свободу, закон і хліб» у верхньому рядку додано «За Бога». У Білостоці в 2011 році до пам’ятника було додано слова «Бог, Честь, 
Батьківщина», а в 2018 році ще «Незалежність»)
(з тексту Марека Васілевського)

The installation  Photozone consists of prints transferred directly onto the gallery wall. They multiply the word “God”, which was added to the monuments in Poznań and Białystok after 
the transformation in 1989 in order to improve or change their meaning. The point was to make them fit better with the requirements of the new official historical narrative. 
(from the text of Marek Wasilewski)