Море/Sea

Інсталяція/Installation
_2011

Малюнок за стіною/Drawing behind the wall:Вигляд експозиції: BINZ39, Цюрих, Швейцарія:
/Installation view: BINZ39, Zurich, Switzerland: