Популярний краєвид/Popular view

_2012

Популярний краєвид. Погляд через бузок київського Ботанічного саду, спрямований в бік ріки Дніпро.

папір, переносний друк, малюнок олівцем

9 робіт з серії, розміри в межах 30х40

2012

 
Popular view. Gaze through the lilac in Kiev Botanical Garden, directed towards the river Dnepr
paper, transfer printing, pencil drawing
9 of graphics, different sizes, ranging 30x40
2012


фотограф: Костя Стрілець\
Photographer: Kostiantyn Strilets