Так звані/The so-called

Installation, Stones wrapped in the paper with stamp prints

_2015

На папері, яким обернуто камені, штампами орнаментально надруковано слова, що з Майдану 2013 року широко використовуються медія заради провокацій конфлікту або вживаються для означення супротивника у поглядах. 
Часом ці слова не мають під собою жодних підстав і мають функцію клейма.